Диагностични изследвания в организацията с цел дефиниране на мерки за подобряване на нейната ефективност

Според нуждите и изискванията на клиента изследванията, които предлагаме са насочени към диагностика и подобрение на:

  • Нива на мотивацията на служителите – реализира се чрез тестове, интервюта, наблюдение;
  • Нива на професионалния стрес – реализира се чрез тестове, интервюта, наблюдение;
  • Тип лидерство и властови отношения – реализира се чрез анкетни карти, наблюдение, проекционни методики, интервюта, ролеви игри и др.;
  • Организационна култура – реализира се чрез въпросници (по метода на Хофстеде, по метода на Тромпенаарс и др.);
  • Степен на ефективност на комуникационния процес – реализира се чрез проекционни методики, интервюта, ролеви игри и др.;
  • Степен на конфликтност – реализира се чрез интервюта, наблюдение, проекционни методики, ролеви игри и др.

Резултатът от всеки диагностичен проект е доклад, съдържащ обобщение на резултатите от изследванията, описание на организационното статукво и обосновано формулираните препоръки на нашите експерти за подобрение в конкретната сфера.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.