Изграждане и внедряване на Система за управление

Основни етапи на разработване, внедряване и сертификация на Системи за управление, отговарящи на изискванията на един или повече международни стандарти:

I. Анализ на статуквото (Диагностичен одит)
 • Провеждане на диагнсотичен одит за установяване на статуквото по отношение на съответствието на действащата система с изискванията на конкретния стандарт;
 • Обобщение на наблюденията и препоръките в Доклад;
 • Провеждане на входящо обучение за изискванията на съответния стандарт.
II. Разработване на документите на Системата за управление:
 • Разработване на основните документи на Системата за управление, които според случая могат да бъдат: Наръчник, Процедури, Инструкции, Оперативни документи и др.;
 • Подробен коментар, дефиниране на санкция от клиент и нанасяне на съответните корекции и допълнения в разработената документация;
III. Внедряване и функциониране:
 • Провеждане на обучение за работа със Системата за управление;
 • Провеждане на обучение на Мениджърът по качеството;
 • Извършване и документиране на Вътрешен одит на Системата за управление;
 • Провеждане на коригиращи и/или превантивни действия при установена необходимост по време на одита;
 • Оказване на съдействие при провеждане на Прегледа от ръководството;
IV. Провеждане на сертификационен одит и придобиване на сертификат*
 • Оказване на съдействие при избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • Подпомагане при отстраняване на евентуални забележки от одита.


* Сертификационната фирма винаги е трета независима страна. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации. Сертификационната фирма се избира от клиента.
ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.