BS OHSAS 18001:2007

Стандартът BS OHSAS 18001 дефинира изисквания към Системите за управление на здравето и безопасността при работа. Всяка организация, която желае да покаже пред обществеността, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на нейните служители е приоритет в управлението може да внедри и поддържа Система за управление отговаряща на изискванията на международния британски стандарт OHSAS 18001 в неговата актуална редакция от 2007 година.

Системите за управление на здравето и безопасността при работа се базират на националното законодателство, надхвърляйки го с конкретни изисквания да бъдат въведени мерки за контрол, да се създадат и реализират цели и програми, с които всички потенциални и реални рискове да бъдат премахнати, налени и овладени.

Елементите на BS OHSAS 18001 включват: дефиниране на политика, идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието със законови изисквания, цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации, документи и записи, оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки, коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.

Основните ползи за организацията от внедряването и поддържането Система за управление на здравето и безопасността при работа са:

  • Повишаване на репутацията и имиджа на организацията в международен аспект;
  • Намаляване до минимум на риска от трудови инциденти и злополуки, което води до намаляване на разходите и увеличаване на ефективността;
  • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда;
  • Повишава културата на всички членове на организацията по отношение на здравословните и безопасни условия на труд в организацията.

Системите за управление на здравето и безопасността при работа са съвместими и могат да се интегрират с изискванията на международни стандарти като ISO9001:2008, ISO 14001:2004 и др.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.