Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г."

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г." съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към преодоляване на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности и успешното приобщаване към Общия пазар на ЕС.

Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия изпълнява функциите на Междинно звено на програмата.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.