Маркетингова стратегия

ДЕС Партнърс ООД предлага на своите клиенти възможности за планиране и разработване на маркетингова стратегия. Обръща се внимание на отделните марки, които предлагат фирмите, позиционирането им на пазара, както и възможности за утвърждаването им. Наборът от изследователски методи, които се използват позволява диагностиране на позициите и анализ на възможностите за налагане на определен вид услуга или продукт. Работи се както с утвърдени марки, така и с брандове, които са нови и имат нужда от първоначално промотиране и предлагане на пазара.

ДЕС Партнърс ООД предлага възможности и за продължително наблюдение на тенденции и динамика при анализа на позициите на определените марки, което позволява изграждане на маркетингови стратегия на компанията въз основа на богата информация, която мотивира правилни решения при изработването на маркетинговата стратегия.

Формата и участието на ДЕС Партнърс ООД в разработването на маркетингова стратегия е предмет на договаряне с клиента. В нея могат да се включват както всички услуги и продукти на компанията, така и работа по един или няколко сегмента.

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
(02) 866 48 50
пон - пет 10:00 - 18:30

0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев
0887 66 13 57 - Весела Димитрова

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.