Планиране и реализиране на маркетингови изследвания, стратегии и анализи
Извършване на количествени и качествени изследвания. Онлайн проучвания. Консултиране и създаване на маркетингови стратегии и пазарни анализи.

Попитайте ни »
 
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.