Запитване: Системи за управление на човешките ресурси. Организационна диагностика, консултиране и управление на промяната

Име на организацията:

Адрес:

Лице за контакт:

Посочете контакт за връзка /телефон, e-mail, skype/:

Основна дейност:

Брой заети лица:

Кой/кои аспект/и от управлението на човешките ресурси желаете приоритетно да подобрите:

Подбор и назначение Атестация Мотивация Осигуряване на ЗБУТ
Анализ и проектиране на длъжностите Всички

Коментар:

ДЕС Партнърс ООД

ул. Св. Иван Рилски 42-44
София 1606

(02) 951 69 98
пон - пет 10:00 - 18:30

0887 66 13 57 - Весела Димитрова
0897 38 85 22 - Деян Паскалев
0895 62 09 63 - Емил Георгиев

des_partners My status

office@des.bg
© 2010 ДЕС ООД Всички права запазени.